U leest op dit moment de privacy verklaring van Schoonheidssalon Salonic. Schoonheidssalon Salonic biedt behandelingen voor hem en haar op het gebied van huidverbetering, ontspanning en ontharing.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Schoonheidssalon Salonic verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Schoonheidssalon Salonic, neem dan gerust contact op!

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Schoonheidssalon Salonic. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven

Schoonheidssalon Salonic stuurt via e-mail af en toe een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld op het moment dat u voor het eerst contact opneemt met Salonic.

Klantenbestand en intake formulier

Uw gegevens zullen verzameld worden voorafgaand aan een behandeling bij Salonic. Dit om de behandeling af te stemmen op uw wensen, verwachtingen en huid, maar tevens om contra indicaties uit te sluiten. Op de klantkaart worden tevens persoonsgegevens genoteerd die noodzakelijk zijn om u toe te kunnen voegen aan het klantenbestand zoals uw naam,geboortedatum, adres, e-mailadres, en telefoonnummer.

Zorgvuldige behandeling

Het kan zijn dat u gegevens omtrent gezondheid met Schoonheidssalon Salonic wilt delen. Dit deelt u omdat u graag wil, dat wij hier rekening mee houden bij de behandeling. Met uw toestemming leggen wij dit vast op uw klantkaart. Alle gegevens worden op dit moment digitaal verwerkt in de computer welke beveiligd is met een wachtwoord en derhalve niet toegankelijk is voor derden.

Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Schoonheidssalon Salonic, maar nooit langer dan 7 jaar na de laatste behandeling, tenzij u daar specifiek toestemming voor geeft.

Uw rechten

Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Salonic vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een email te sturen naar info@salonic.nl. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Schoonheidssalon Salonic. Dit kan via e-mail doorgegeven worden of aangepast worden tijdens uw bezoek aan Salonic.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Salonic vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht om uw gegevens te laten de-activeren.

Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Salonic niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Salonic uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens, echter kan het zijn dat bepaalde behandelingen daardoor niet meer uitgevoerd kunnen worden vanwege de voor de salon verplichte verslaglegging.

Plichten

Salonic verwerkt persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen, namelijk een commercieel belang en dossiervorming teneinde succesvolle behandelingen te kunnen geven. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Salonic via e-mail en het vastleggen van behandelverslagen. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan of gedeeld worden met derden.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens, waarbij de voorkeur uitgaat naar contact via e-mail om de behandelingen niet te hoeven verstoren.

Schoonheidssalon Salonic
Nicole van Halle- Eilander
Stationsweg 5
7429AC Deventer
Tel. 0570-513626
info@salonic.nl